Prales 70x50.......PREDANÝ

Prales 70x50.......PREDANÝ