Grafický trojobraz 90x50....PREDANÝ

Grafický trojobraz 90x50....PREDANÝ